Feb 27, 2020

ТЕХНОЛОГ ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ


„ПЛАСТХИМ – Т“ АД – гр. Варна

Category: Work
Posted by: admin

Описание на позицията:

- Упражнява контрол върху спазването на технологичните параметри в производството;

- Контролира ефективното използване на материални и други ресурси, и предлага варианти за тяхното оптимизиране;

- Участва в планиране на производствената програма;

- Прави оценка и анализ на качеството на продуктите;

- Участва в разработването на технологична документация;

- Следи изучава и участва във внедряването на новости в производството на пластмаси;

- Определя технологични режими и на база резултати от контрола и изпитването ги коригира.

Изисквания за заемане на позицията:

- Висше образование в сферата на физиката или химията, както и средно техническо, като образование в сферата на полимерното инженерство се счита за предимство.

- Умение за работа в екип и в динамична среда

- Опит в производствено предприятие – поне две години

- Умения за работа със съвременно технологично оборудване с интегрирани компютърни системи за управление

- Опит със системи за управление и осигуряване на качеството, и добри производствени практики

- Владеене на английски език.

Компанията предлага:

- Конкурентно заплащане;

- Коректни трудовоправни отношения;

- Възможност за реализация и професионално развитие, и обучение.

 

Кандидатствайте на: https://www.jobs.bg/job/5239295

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,