Mar 5, 2020

ПЛАТЕНИ ЛЕТНИ СТАЖОВЕ


“АЕЦ Козлодуй” ЕАД набира студенти за платени летни стажове 

Category: Work
Posted by: admin

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД набира студенти за платени летни стажове по специалности, както следва:

Изисквания към кандидатите:

• записан ІІІ курс по специалност от обявените

• минимален среден успех - много добър 4.50 от завършен зимен семестър на настоящата учебна година

• да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения

Условия за провеждане на стажа:

• продължителност – ежегодно в периода от 13 юли, четири или осем работни седмици, по избор

• стажът е платен, с месечно възнаграждение в размер на 900 (деветстотин) лв.

• възможност за ползване на безплатен служебен транспорт

• безплатно настаняване в общежитие при необходимост

Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление по образец

• Мотивационно писмо

• Уверение със среден успех от зимен семестър и за записан летен семестър на настоящата учебна година

Срок за подаване на документи – ежегодно до 15-ти април.

Двуседмичен срок за класиране, след приема на документи.

Документи се приемат на адрес: 3321 гр. Козлодуй, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство и на електронна поща: karieri@npp.bg, за информация тел. +359 973/7-28-92 и тел. +359 973/7-45-25

Повече информация и заявление за кандидатстване може да намерите тук:

http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=careers&p1=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B5

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,