Mar 5, 2020

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИЦИ


УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Category: Grants
Posted by: admin

Ученици, завършили средното си образование и записани в първи семестър на първи курс,

редовна форма на обучение в бакалавърска програма по специалност „Ядрена техника и ядрена енергетика” на Физически факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Средният успех от завършеното средно образование да не е по­нисък от много добър 5,00;

Кандидатът да е на възраст до 26 години и да не е служител на АЕЦ „Козлодуй”.

Програмата осигурява:

Заплащане на семестриалната такса (на стойността за държавна поръчка);

Стипендия в размер на 1000 (хиляда) лева за семестър, платима до завършване на

бакалавърската степен;

Възможност за провеждане на платен студентски стаж и практика по време на обучението;

Договор за работа по специалността след завършване на бакалавърската степен и възможност за кариерно развитие в едно от най­големите електропроизводствени  предприятия.

Документи за кандидатстване:

Мотивационно писмо с информация за интереси и участия в извънучебни дейности/проекти, мотивация за кандидатстване по програмата и за развитие в областта;

Копие от диплома за средно образование; Уверение от висшето учебно заведение.

Декларация за съгласие за обработване на лични данни, достъпна на адрес http://www.kznpp.org/ раздел "Кариери" - "Стипендиантска програма".

Срок за кандидатстване:

Ежегодно след зимен семестър до 30 април, след летен семестър до 15 октомври на e­mail:

karieri@npp.bg  или на адрес: гр. Козлодуй, АЕЦ „Козлодуй”, централно деловодство.

Допълнителна информация ­ на телефони:  0973/7­28­92 и 0973/7­45­25 или на електронен адрес: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=careers&p1=Stipendiantska%20programa

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,