За нас

Mar 20, 2020

"Заедно в час" предлага двугодишна програма за професионално и лидерско развитие


Нужно е да сте завършили минимум бакалавърска степен до 1 септември 2020 г.

Category: Work
Posted by: admin

„Заедно в час“ работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите му. Ние откриваме, обучаваме и развиваме способни и мотивирани професионалисти от различни сфери, които да работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България.

"Заедно в час" предлага двугодишна програма за професионално и лидерско развитие, в рамките на която участниците се обучават по специално разработен подход, получават менторска подкрепа, учителска правоспособност и работят на пълен работен ден като учители в училища с резултати под средните за страната. Програмата включва и възможности за кариерно развитие след двете години и достъп до професионални контакти.

За да кандидатствате за участие в програмата, не е необходимо да имате предишен опит като учител или педагогическа правоспособност.

Нужно е да сте завършили минимум бакалавърска степен до 1 септември 2020 г.

Програмата на "Заедно в час" е отличена като "Най-добра програма за кариерно развитие" и "Най-добра обучителна програма" в конкурса "Работодател на годината 2018" на форума „Кариера в България – Защо не?“.

Като участник в програмата на "Заедно в час" вие получавате:

- обучение по специално разработена от „Заедно в час“ програма за ефективни

  учители – включва доказали се образователни модели като „Преподавай като лидер”

  („Teaching as leadership“) и Universal Design for Learning;

- двугодишен трудов договор като учител в училище партньор на “Заедно в час”;

- менторска подкрепа от опитен професионалист;

- сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет

  партньор на организацията (за участниците, които нямат такава)

- финансов стимул от "Заедно в час" за периода на задължителното и присъствено

   лятно обучение (юли – август 2020 г.);

- развитие на професионални и лидерски умения - както специфични за преподаването,

  така и универсални за бъдещи кариерни посоки;

- осъществяване на летен проект или стаж между двете години;

- достъп до общността на „Заедно в час“ от над 400 участници и възпитаници на

  програмата;

- достъп до международната мрежа Teach For All - предпоставка за изграждане на

  контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;

- подкрепа за успешна реализация след завършване на програмата в една от

  приоритетните за „Заедно в час“ сфери като преподаване в училище и училищно

  лидерство, политики в сферата на образованието и работа на общностно ниво;

 

За повече информация и кандидатстване за програмата на „Заедно в час“ посетете

нашия сайт: www.zaednovchas.bg/graduates/

Краен срок за приемане на кандидатури - 15.04.2020 г.

"Заедно в час" е дългосрочна инициатива и се осъществява с финансовата подкрепа на

фондация „Америка за България”. Обучителните програми на “Заедно в час” са официално одобрени от Министерството на образованието и науката.

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,