За нас

Mar 23, 2020

СТАНИ БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТ КЪМ ООН ЗА 2020-2021!


Защото младите хора са решението, а не проблемът!

Category: Work
Posted by: admin

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ съществува от 2006 г. и се координира от Дружеството за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи на Р България. Партньори на Програмата са и други институции и неправителствени организации, сред които Национален младежки форум, Българска платформа за международно развитие, ISIC България, сдружение „Национална младежка карта“. Всяка година двама младежки делегати към ООН се избират в конкурс от четири кръга.

КАТО МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТ С 18-МЕСЕЧЕН МАНДАТ ЩЕ:

   - бъдете част от делегацията на България на 75-та сесия на Общото събрание на ООН

     в Ню Йорк през октомври 2020 г. и на заседанията на Комисията за социално развитие

     през февруари 2021 г.;

  -  представлявате и защитавате мненията и интересите на младите хора от България на

     най-високо международно ниво;

  -  бъдете мостът за комуникация между българската младеж и институции на

     национално и международно ниво;

  -  проведете проучване за предизвикателствата пред младите хора в България,

     инициирате широки дискусии, за да разберете какви са техните идеи за

     разрешаването им;

  -  имате възможност да участвате във вземането на решения на високо равнище;

     Програмата за младежки делегати към ООН в България е една от първите в света, а

     по-малко от 40 страни-членки на ООН от общо 193 включват младите хора в

     процесите на вземане на решения в ООН;

  -  отстоявате лидерската позиция на българската програма „Младежки делегати към

     ООН“ като една от най-добрите, устойчиви и овластяващи младите хора програми в

     световен мащаб!

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ДВАМА ОФИЦИАЛНИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТИ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ООН:

Критериите за избор на младежки делегати съответстват на ценностите на позицията:

  -  свобода;

  -  толерантност;

   - сътрудничество;

   - уважение;

   - отговорност.

НАЙ-ВАЖНОТО Е ДА:

  -  познавате и споделяте ценностите на ООН;

   - имате опит в управлението на идеи, проекти и хора;

  - владеете „езика на дипломацията“ и притежавате умения за преговори, застъпничество

     и постигане на консенсус;

   - имате добри презентационни и комуникационни умения;

   - умеете да работите в екип.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ДА:

   - имате българско гражданство към момента на кандидатстване;

   - сте на възраст между 18 и 29 години към датата на подаване на документите за

      кандидатстване;

   - владеете отлично английски език, писмено и говоримо (желателно, но не

     задължително, е владеене на втори официален език на ООН);

   - познавате добре работата на ООН в сферата на младежта;

   - сте запознати с младежкия сектор в България и актуални теми, свързани с младите

     хора;

   - имате принос към развитието на активно гражданско общество;

   - притежавате лидерски качества, инициативност и организационни умения;

   - умеете да мотивирате и общувате с млади хора;

   - не сте член на младежка политическа партия, младежко политическо сдружение или

     младежка структура на политическа партия и/или коалиция;

   - сте в България по време на целия мандат от 18 месеца;

   - предвидите достатъчно времеви ресурс за изпълнение на задълженията Ви като

     младежки делегат през всички 18 месеца от мандата – от юли 2020 г. до декември

     2021 г.

Ако отговаряте на горепосочените критерии и сте готови да приемете предизвикателството и отговорността да бъдете български младежки делегат към ООН или познавате подходящ кандидат, кандидатствайте или номинирайте до 23:59 ч. на 4 април 2020 г. на http://bgyouthdelegate.org/apply-now-2020/. Повече информация на: http://bgyouthdelegate.org/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%82/%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%82/

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,