Ресурси

May 21, 2020

Експерт в отдел Продажби на аналитична апаратура


Фирма ЕЛТА 90М – гр. София

Category: Work
Posted by: admin

Изисквания:

1. висше образование (биология, физика, химия, инженерни специалности)

2. отлично владеене на английски език.

3. свидетелство за управление на МПС

Кандидатът да притежава следните лични качества: отговорност към поетите ангажименти, бързина, комуникативност, организираност, позитивно мислене и желание за работа с клиенти.

Опит в областта на течната и газова хроматография и термичния анализ е предимство

Ние предлагаме постоянна работа на пълен работен ден, трудов договор, осигуряване върху реалното възнаграждение и превод на заплата по банкова сметка на служителя, добри условия на работа в млад екип от професионалисти и достойно заплащане.

Кандидатствайте на: https://www.jobs.bg/job/5307505

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,