За нас

Jul 23, 2020

Главен експерт (физик) във ВМА


В отделение „Превантивна медицина”  - гр. Варна

Category: Work
Posted by: admin

НАУЧНОПРИЛОЖЕН ЦЕНТЪР ПО ВОЕННА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА КЪМ ВМА

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:
• висше - бакалавър;
• специалност - Физика, Медицинска физика, Инженерна физика
• опит в осъществяването на контрол на шум, вибрации, осветление, микроклимат йонизиращите лъчения чрез измервания
• компютърна грамотност: MS Office.

ЛИЧНИ КАЧЕСТВА И УМЕНИЯ:
• умения за работа в екип;
• креативност, конфиденциалност;

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
• работа на трудов договор съобразно българското законодателство в звено по ведомствен здравен контрол, чрез което се осъществява държавен здравен контрол в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
• работа на пълен работен ден;

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
• автобиография;
• актуална снимка в паспортен формат;
Ако предложението представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография със снимка.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю!

Кандидатствайте на: https://www.jobs.bg/job/5352172

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,