Ресурси

Jul 23, 2020

Търси се физик


УМБАЛ "Света Марина" Варна

Category: Work
Posted by: admin

Изисквания към кандидата:
Професионална квалификация: Физик/ Инж.физик
Образование: висше- магистър
Специалност: медицинска физика


Основни дейности в клиника по лъчелечение:
1. Калибриране на медицински линейни ускорители.
2. Провеждане на периодични изпитвания, свързани с качественото осигуряване на медицинската радиологична апаратура.
3. Изготвяне на индивидуални дозиметрични планове при провеждане на лъчелечението на пациенти.
4. Съставяне на верификационни планове на пациенти.
5. Провеждане на "in vivo" измервания.
6. Участие в разработването и прилагането на програми за контрол на качеството на радиологичната апаратура.
7. Непрекъснато усъвършенстване на специализираните познания в областта.

Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.Варна, ул.“Христо Смирненски“ №1, за отдел „Човешки ресурси или лично в отдела на същия адрес.

За повече информация: https://www.jobs.bg/job/5365947

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,