Конкурси и състезания

Jul 30, 2020

ПРОЦЕСЕН ИНЖЕНЕР, ИНСТАЛАЦИЯ ЗА PVD ПОКРИТИЕ


ЦЕРАТИЦИТ България АД – Габрово

Category: Work
Posted by: admin

Търсим за производство полупроводникови базисни платки, въртящи аноди и електроди
ПРОЦЕСЕН ИНЖЕНЕР, PVD-покритие

Вашите задачи:
• На своя отговорност осъществявате стабилизация и по-нататъшното развитие на процеса PVD-покритие
• При необходимост съставяте нови програми за покритие
• Вземате участие при решаване на актуални производствени поблеми и въвеждате на мерки за устойчиво подобрение
• Вие носите отговорност за безпроблемна експлоатация на PVD инсталацията.
• Вие контролирате и проследявате процеса за покритие на продукта
• Вие обработвате от техническа гледна точка запитвания от клиента относно покритие и при необходимост предлагате на клиента алтернативни предложения
• Съвместно с отдел Планиране изготвяте чертежи за маски за покритие, в зависимост от изискванията за покритие
• Вие разработвате възможности и условия за реализиране на нови пазарни изисквания от гледна точка на покритие
• Вие изработвате работни инструкции и документи, специфични за артикула

Нашите изисквания:
• Завършено висше образование по физика или химия, съот. алтернативна специалност
• Много добри технически познания по отношение на механичните и електротехническите процеси
• Предимство е опитът в изследване на слоеве и материали (шлиф, REM, XRD), обработка на повърхнини, почистване
• Високи познания за качество
• Много добри знания по немски език и/или английски език - писмено и говоримо
• Основни производствено-икономиочески познания


Нашето предприятие предлага следните условия:
• Коректно заплащане с възможност за премия при изпълнение на плана
• Отговорна работа, динамичен екип и отлична работна атмосфера
• Интензивно първоначално обучение (в предприятие на групата) и непрекъснато усъвършенстване, съобразено с Вашите потребности и лични рамкови условия


Ако Ви интересува нашето предложение и отговаряте на горепосочените условия, кандитатствайте или изпратете Вашата биография на адрес: ЦЕРАТИЦИТ България АД, Габрово 5300, бул. „Столетов“ 157, отдел Човешки ресурси.

За повече информация посетете: https://www.jobs.bg/job/5381735

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,