Aug 20, 2020

ИОМТ-БАН обявява конкурс за редовен докторант


Срок за подаване на документите от 24.08.2020 г. до 13.10.2020 г.
Начало на докторантурата - Януари 2021 г.

Category: Work
Posted by: admin

ИОМТ-БАН обявява конкурс за прием на редовен докторант по професионално направление 4.1. Физически науки, докторска програма "Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя", на тема “Разработване на полимерни оптични сензори за мониторинг на влага и температура”, ръководител проф. д-р Цветанка Бабева

Целта е да се разработи чувствителен и бързодействащ сензор за влага и температура, при който детекцията да се осъществява по оптичен път, например мониторинг на цвета, без необходимост от електрическо захранване. Предвижда се работата да се извършва в сътрудничество с Института по полимери на БАН.

Предлагаме:
1) Работа в модерни, съвременно оборудвани лаборатории в екип с мотивирани, млади хора, специализирали в чужбина
2) Възможност за провеждане на част от докторантурата при партньорските организации (при желание).
3) Възможности за участия в международни конференции и школи
4) Стипендия + Възможност за назначаване на ½ щатна длъжност в ИОМТ-БАН
5) Възможност за включване в действащи проекти с допълнително заплащане
6) Кариерно развитие

Изисквания:
1)Завършена магистратура по физика, химия или технически науки.
2)Владеене на английски език, компютърна грамотност.
3)Мотивация за научно-изследователска дейност

Срок за подаване на документите от 24.08.2020 г. до 13.10.2020 г.
Начало на докторантурата - Януари 2021 г.

Може да кандидатствате на: https://www.jobs.bg/job/5405403

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,