Sep 3, 2020

Свободна позиция за прием на редовен докторант по държавна поръчка за учебната 2020 – 2021 г.


Институт по механика при БАН, София

Category: Work
Posted by: admin

Институт по механика при БАН, София обявява конкурс за една свободна позиция за прием на редовен докторант по държавна поръчка за учебната 2020 – 2021 г., по специалност 5.6. Материали и материалознание (Технология на композитните материали). Обявата е публикувана в „Държавен вестник” бр. 68 от 31 юли 2020 г.

Търсим за тази позиция подходящ човек, наскоро завършил магистратура. Приемаме химици, физици или инженери, които имат базови познания по материалознание и изследване на материали.

Изисквания към кандидатите:

- диплома за висше образование, степен “магистър” (по материалознание, физика, химия, или инженерна специалност);

- отлични технически умения за работа с научна апаратура;

- ползване на CAD програми;

- владеене на английски език;

- интерес към научни изследвания;

- предимство имат кандидати, наскоро завършили висше образование.

 

Институтът предлага:

- атрактивна тема на работа - нанокомпозити за електрониката;

- изучаване на авангардни методи на изследване: наноиндентация, нанотрибология, микро и макромеханика, сканираща електронна микроскопия;

- работа с модерна научна апаратура;

- участие в национални и международни проекти;

- командировки по международни проекти;

- добра възможност за кариерно развитие;

- участия в конференции;

- атрактивно заплащане;

- 3 годишен договор за редовен докторант, с възможност за продължение на асистентска позиция при отлични резултати.

 

В срок от 14.08.2020 г. до 14.10.2020 г. кандидатите подават: 1) молба за участие в конкурса до Директора на Института по механика, в която кандидатите посочват специалността 5.6. Материали и материалознание (Технология на композитните материали); 2) Автобиография; 3) Диплома за “магистър” с приложението; 4) Медицинско свидетелство; 5) Свидетелство за съдимост; 6) Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2- ри етаж „Деловодство“.

За справки - тел. 02 979 6432 в Института по механика или в БАН.

Изпитите ще се проведат: по специалността от 7 до 11 декември 2020 година, по чужди езици от 14 до 18 декември 2020 година.

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,