Обучения и семинари

Oct 22, 2020

ТЕХНОЛОГ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ


„ПЛАСТХИМ – Т“ АД – гр. Аксаково

Category: Work
Posted by: admin

„ПЛАСТХИМ – Т“ АД е специализирана в производството на гъвкави опаковки, BOPP и CPP фолиа, произвеждащи се от най-новото поколение машини на световноизвестните производители Brückner и Kampf. Поради разширяване на своите производствени мощности, „Пластхим-Т“ АД търси да назначи:

ТЕХНОЛОГ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

Описание на позицията:

- Упражнява контрол върху спазването на технологичните параметри в производството;

- Контролира ефективното използване на материални и други ресурси, и предлага варианти за тяхното оптимизиране;

- Участва в планиране на производствената програма;

- Прави оценка и анализ на качеството на продуктите;

- Участва в разработването на технологична документация;

- Следи изучава и участва във внедряването на новости в производството на пластмаси;

- Определя технологични режими и на база резултати от контрола и изпитването ги коригира.

- Ще участва активно в производствените процеси и в трите завода на компанията/ Аксаково,Девня и Тервел/

 Изисквания за заемане на позицията:

- Висше техническо образование или в сферата на физиката , химията, както и средно техническо , образование в сферата на полимерното инженерство се счита за предимство;

- Умение за работа в екип и в динамична среда;

- Опит в производствено предприятие – поне две години;

- Умения за работа със съвременно технологично оборудване с интегрирани компютърни системи за управление;

- Опит със системи за управление и осигуряване на качеството, и добри производствени практики;

- Владеене на английски език.

 Компанията предлага:

- Конкурентно заплащане;

- Коректни трудовоправни отношения;

- Възможност за реализация ,професионално развитие, и обучение.

- Организиране на Тиймбилдинг ,Коледно парти и други фирмени събития.

- Карта Мултиспорт с 50% съфинансиране / пожелание/ .

 Ако проявявате интерес към нашето предложение и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете своята автобиография:  https://www.jobs.bg/job/5476137

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,