Обучения и семинари

Oct 26, 2020

Конкурс за редовен докторант


ИОМТ - БАН

Category: Work
Posted by: admin

Институт по оптични материали и технологии - БАН обявява конкурс за редовен докторант на тема: Биосензори: нови структури и методи на детекция. Целта е разработването на плазмонни структури на биосензори за бърза детекция на вирусни и бактериали заболявания. Темата е финансирана от ФНИ по два съвместни проекта с Медицинска акдемия - София и Националния Център за заразни и паразитни заболявания.

За информация: проф. Георги Дянков, тел. 089 777 1945; gdyankov@iomt.bas.bg

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,