Dec 3, 2020

Отворен Фулбрайт уебинар за студентски стипендии


9 декември 2020 г. от 18:00 ч.

Category: Grants
Posted by: admin

Драги колеги,

На адрес https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PTJmvzvfQmm2IPuvCRQB_g можете да направите регистрация за отворен Фулбрайт уебинар, на който можете да се информирате за възможностите за стипендии за български студенти (ОКС магистър и докторант) в САЩ за учебната 2022/23 г. Датата на уебинара е 9 дек 2020 г., начален час: 18:00 ч.

доц. Петко Недялков,
зам. декан на ФзФ  

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,