Jan 5, 2021

Търси се физик


Институт по електроника - БАН

Category: Work
Posted by: admin

Лаборатория „Мултифункционални материали“ в Институт по електроника (БАН, 7-ми км) търси да назначи специалист физик или инженер-физик с бакалавърска/ магистърска/ докторска степен по физика. Има възможност и за назначение на непълен работен ден, както и за заявяване на редовно докторантско място за 2021 год.

Лабoраторията се занимава основно с физическо материалознание и в последните години имаме основен фокус синтез, модифициране и характеризиране на тънки слоеве, основно от въглеродни фази и сложни оксидни слоеве.

Работата ще бъде свързана с отлагане на тънки слоеве основно по метода на магнетронното разпрашаване и с характеризирането на синтезираните тънки слоеве.

Задължително изискване към кандидатите е сериозно отношение към работата, задълбочени познания в областта на физиката и физиката на материалите и работно владеене на английски (познанията по руски ще бъдат от полза).

Може да кандидатствате на: https://www.jobs.bg/job/5526501

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,