Jan 10, 2021

Австрийски стипендии за учебната 2021/2022


Category: Grants
Posted by: admin

Австрийското Федерално министерство на образованието, науката и изследователската дейност предоставя стипендии за учебната 2021/22 на:

1. Чуждестранни студенти

2. Завършили висше образование

3. Учени

Повече информация може да получите на:

www.grants.at

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,