Ден на Кариерата 2015

Jan 22, 2021

Нова обучителна програма INTEREST


Университетски център на ОИЯИ

Category: Teachings
Posted by: admin

Нова електронна обучителна програма INTEREST на Университетския център на Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ), предназначена за студенти и докторанти по природни и технически науки.

Кандидатстването и провеждането на обучителните програми е изцяло дистанционно и безплатно.

Краен срок за заявяване на участие: 27 януари 2021 г.

Начало на програмата: 8 февруари 2021 г.

 За повече информация и кандидатстване посетете: http://interest.jinr.ru/

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,