Feb 5, 2021

Кралство Саудитска арабия отпуска стипендии за студенти


Посолство на Кралство Саудитска Арабия

Category: Grants
Posted by: admin

Министерството на образованието на Кралство Саудитска Арабия предоставя стипендии на „изявени студенти”, несаудитски граждани.

  Основни условия за приемане на несаудитски стипендианти в саудитски университети:

 1. Изискванията за стипендиантите са като тези, които се прилагат за саудитските граждани във висшите училища.
 2. Кандидатите трябва да са на възраст между 17 и 25 години за ОКС „бакалавър” и обучение в институтите за преподаване на арабски език, до 30 години за ОКС „магистър” и до 35 години за ОНС „доктор”, като академичният съвет на образователната институция може да направи изключение.
 3. Студентът не трябва да е получавал друга стипендия от саудитска образователна институция
 4. Заверяването на дипломите и документите за самоличност се извършва от Министерството на външните работи и Посолството на Саудитска Арабия в България.
 5. Представяне на свидетелство за съдимост от компетентните органи.
 6. Кандидатът да не е бил изключен от някоя от образователните институции в Кралство Саудитска Арабия.
 7. Преминаване на медицински преглед, определен от законите и прилаганите инструкции.
 8. Учебното заведение може да изиска препоръка за студента от някой от органите или личностите, които институцията посочи.

Характеристики на стипендиите:

 1. Предоставяне на здравни грижи за студента и членовете на семейството му, ако го придружават.
 2. Изплащане на първоначална двумесечна стипендия при пристигането.
 3. Изплащане на тримесечна стипендия при дипломиране за транспорт на книги и учебни материали.
 4. Ползване на всички предимства, от които се ползват останалите студенти в образователната институция.
 5. Осигуряване от образователната институция на изхранване с намаление.
 6. Осигуряване на подходящо жилище, обучение и други социални и културни услуги.
 7. Предоставяне на билети за пътуване съгласно финансовия правилник на образователната институция.

Лице за контакт е г-н Мансур ал-Хавити, ел. адрес: Malhawiti@mofa.sa , втори секретар, ръководител на културния отдел на саудитското посолство.

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,