За нас

Feb 11, 2021

Стаж в лаборатория по наноструктурирани материали


ИОМТ-БАН

Category: Work
Posted by: admin

ИОМТ-БАН дава възможност на студенти записани в бакалавърска или магистърска програма в български ВУЗ да проведат стаж в лабораторията по Наноструктурирани материали. Стажът ще се проведе в сферата на химията, физиката и оптиката и ще бъде свързан с изследване на тънкослойни покрития, с цел използването и структурирането им за сензорни приложения. Стажът е с гъвкаво работно време и е платен по програма на МОН. Изисква се желание за работа и отговорност към поетите ангажименти. Продължителността на стажа е 240 часа и се изпълнява по програмата "Студентски практики". Стажът е съвместим с други работни ангажименти на кандидатите. Предвижда се стажът да започне през месец март 2021 или по-късно според желанието на кандидатите .

За студентите последен курс на обучение стажът може да предствлява експерименталната работа за бакалавърската или магистърската им димпломна работа при желание от страна на кандидата да я направят и защитят в сътрудничество с ИОМТ.

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,