Feb 15, 2021

Търси се инженер поддръжка


MEDITEL Healthcare България ООД – гр. София и гр. Пловдив

Category: Work
Posted by: admin

Описание на работата:

Отговорностите на инженер поддръжка са свързани с инсталации, дистанционна диагностика и диагностика на място, вкл. ремонтни услуги, както и посещения за извършване на превантивна поддръжка на системи TomoTherapy® и Cyberknife®, намиращи се в София и Пловдив, както и ако се налага посещения в други части на България или регионите, в които се развива дейността извън България.

Подходящият кандидат трябва да има доказана способност да диагностицира и разрешава проблеми с високо усъвършенстван софтуер по отношение на електронни и механични роботизирани устройства в болници. Кандидатът трябва да имат способността да работи самостоятелно като същевременно е развил и притежава ефективни комуникативни умения.

 Дейностите и задълженията включват:  

 • Планирана поддръжка, аварийна поддръжка, надстройки, инсталационни работи, комуникация и посещения на клиенти;

• Изпълнение на работни процедури, свързани с изискванията и процеса на работа, установен от производителя Accuray.

• Обучение (при необходимост) в Европа, САЩ и / или Турция.

• Поддръжката включва дистанционно консултиране на клиента чрез телефонна и/или интернет връзка, както посещения на място, за се определи състоянието на оборудването и съдействието, което е необходимо на клиента.

• Осигуряване на високо ниво на удовлетвореност на клиентите чрез своевременна реакция и отговор на клиентските обаждания, ефективни ремонт / поддръжка на оборудването.

• Добра лична организация и преценка, гарантираща правилно приоритизиране на клиентските заявки, за да се гарантира, че спешните заявки на клиентите са адресирани и разрешени правилно и в най-кратък разумен срок.

• Водене на точна и ясна документация на работните дейности, така че да има проследимост и отчет на извършената работа.

• Съдействие на персонала на клиентите по отношение на въпроси, възникнали във връзка с поддръжката и сервизните дейности, ако такова съдействие е необходимо.

• Съобразяване и действия в съответствие със законовите изисквания и процедури (правила за радиационна защита и др.)

• Управление и поддръжка на служебен автомобил (ако е предоставен) в съответствие с политиката на MEDITEL Healthcare за превозни средства, в това число стремеж за осигуряването на безопасност при управление на автомобила и отговорната му поддръжка.

Допълнителни изисквания:

• Служителят трябва да е в състояние да вдига и / или премества материален инвентар, инструменти и оборудване, канцеларски материали и др. с тегло до 40 килограма.

• Служителят при необходимост трябва да е в състояние да съдейства за преместването или транспортирането на материален инвентар с тегло до 1000 килограма с помощта на повдигащи / движещи се устройства като стрелови кранове, товароподемни кранове, повдигащи устройства, ръчни колички и колички за оборудване.

Квалификации:

• Бакалавърска степен по инженерство или физика. Други квалификации със свързан трудов опит също могат да бъдат взети под внимание (в това число военно-техническо обучение / опит, бакалавърска или магистърска степен по електроника, електромеханично или биомедицинско инженерство). Основни познания в областта на медицинската физика са преимущество.

• Най-малко 2 години опит в инженерна поддръжка или производствен опит с високотехнологични електрически / електронни продукти. Предходен опит с производител на медицински изделия би бил преимущество. Наличието на по-малко от 2 години предходен опит може да бъде компенсиран с добра мотивация и способност за бързо усвояване на нови знания от страна на кандидата.

• Инженерен опит при поддръжка и техническо обслужване на оборудване в сферата на здравеопазването в областите на радиологията или рентгенографията.

• Отлични умения за отстраняване на неизправности и решаване на проблеми.

• Добри хардуерни и софтуерни компютърни познания. Възможност за бърза възприемчивост при използването на нови софтуерни инструменти.

• Добро писмено и говоримо ниво на английски език. Владеенето на други чужди езици е предимство.

• Отлични умения за комуникация и организация при процеса на обслужване на клиентите.

• Отлични умения за работа в екип.

• Готовност за продължително пътуване (до 80% време за пътуване), понякога с кратко предварително известие и при необходимост, извършване на инженерна поддръжка и след работно време. В редки случаи може да се наложи отсъствие от Република България за няколко седмици, поради пътуване в чужбина.

• Изпълнение на задълженията за работа по време на пандемия / епидемична обстановка и бедствия, както и докато болниците продължават да осъществяват дейността си.

• Притежание на валиден документ за управление на МПС.

 

Кандидатствайте за гр. София: https://www.jobs.bg/job/5570060

Кандидатствайте за гр. Пловдив: https://www.jobs.bg/job/5570070

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,