За нас

Feb 22, 2021

Търси се учител по физика


32 СУ с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски” – гр. София

Category: Work
Posted by: admin

Кандидатите трябва да притежават ОКС бакалавър / магистър и педагогическа правоспособност;

- добре развити комуникативни способности;

- креативно и иновативно мислене;

- желание и мотивация за работа;

- умения за работа в екип и инициативност;

- коректност, отговорност и точност.

Документи за кандидатстване:

- CV, заявление

Можете да кандидатствате на: https://www.jobs.bg/job/5578090

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,