За нас

Mar 29, 2021

Търси се технолог


Пластхим-Т АД, Аксаково

Category: Work
Posted by: admin

Пластхим-Т" АД е най-големият производител на фолиа и гъвкави опаковки от полипропилен в България и се нарежда сред най-големите европейските производители. Производствените ни бази са разположени в Тервел, Аксаково и Девня.

Във връзка с разширяване на дейността си, фирмата търси да назначи

ТЕХНОЛОГ

Описание на позицията:

- Упражнява контрол върху спазването на технологичните параметри в производството;

- Контролира ефективното използване на материални и други ресурси, и предлага варианти за тяхното оптимизиране;

- Участва в планиране на производствената програма и процеси;

- Прави оценка и анализ на качеството на продуктите;

- Участва в разработването на технологична документация;

- Следи изучава и участва във внедряването на новости в производството;

- Определя технологични режими и на база резултати от контрола и изпитването ги коригира.

Изисквания за заемане на позицията:

- Висше техническо образование или в сферата на физиката , химията, както и средно техническо , образование в сферата на полимерното инженерство се счита за предимство;

- Умение за работа в екип и в динамична среда;

- Опит в производствено предприятие – поне две години;

- Умения за работа със съвременно технологично оборудване с интегрирани компютърни системи за управление;

- Опит със системи за управление и осигуряване на качеството, и добри производствени практики;

- Владеене на английски език.

Компанията предлага:

- Конкурентно заплащане;

- Коректни трудовоправни отношения;

- Възможност за реализация ,професионално развитие, и обучение.

- Организиране на Тиймбилдинг ,Коледно парти и други фирмени събития.

- Мултиспорт карта с 50% кофинансиране.

Ако проявявате интерес към нашето предложение и отговаряте на посочените изисквания, моля кандидатствайте на: https://www.jobs.bg/job/5613976

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,