Apr 5, 2021

Продуктов специалист „Оптични инструменти”


АКВАХИМ АД – гр. София

Category: Work
Posted by: admin

АКВАХИМ АД е водеща фирма в областта на комплексните лабораторни решения с повече 25 години дейност на българският пазар.

Изисквания:
• Висше образование (Химия, физика, инженерно, биология или еквивалентно);
• Много добър английски език (писмено и говоримо);
• Отлични компютърни умения (Microsoft Office пакет, работа в интернет);
• Шофьорска книжка - B категория (активен шофьор).
• Приложен и търговски опит в областта лабораторното оборудване е предимство;
Отговорности:
• Да познава продукти за оптични изследвания от продуктовото портфолио на АКВАХИМ АД с основен фокус върху микроскопите на фирма ZEISS
• Да подготвя спецификации и ценови оферти по запитвания на клиенти и за участие в обществени поръчки
• Да оказва съдействие на клиентите при избор на точните продукти за изпълнение на лабораторната или производствена дейност
• Да участва в организирането и провеждането на маркетингови дейности и събития;
• Да поддържа бази данни;
• Да поддържа контакти с настоящите партньори.


Качества и умения:
• Да е готов/а да бъде обучаван и да се самообучава
• Да спазва срокове;
• Да спазва правила и процедури
• Организираност и стремеж към постигане на резултати;
• Отлична комуникативност и умения за работа в екип;
• Самостоятелност при изпълнениие на поставените задачи;
• Желание за развитие.
• Готовност за пътуване и чиста шофьорска книжка

Компанията предлага:
• Интересна работа, която дава умение за повишаване на професионалната квалификация и работа в иновативни продукти
• Работа в развиваща фирма;
• Работа на пълен работен ден на трудов договор;
• Възможност за развитие на професионалните умения и знания;
Ако проявявате интерес към тази позиция, трябва да подадете автобиография на български език на: https://www.jobs.bg/job/5630083

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,