За нас

Apr 5, 2021

Свободна позиция за редовен докторант по специалност 5.6. Материали и материалознание


Институт по механика при БАН, София

Category: Work
Posted by: admin

Институт по механика при БАН, София обявява конкурс за една свободна позиция на редовен докторант по специалност 5.6. Материали и материалознание (Технология на композитните материали).

Докторантът ще бъде включен и като инженер-изследовател в екипа на Национален Център за върхови постижения (НЦВП).
Изследователската дейност е в областта на разработване и изследване на нови полимерни нанокомпозити и продукти за приложение в мехатрониката, електрониката, зелените технологии и 3D печат.

Отговорности за позицията:
• Разработване на самостоятелен изследователски проект под
ръководството на супервайзор.
• Работа с изследователска апаратура за охарактеризиране на материали - провеждане на тестове и анализ на резултатите.
• Участие в разработването на нови материали и образци за анализ.
• Изготвяне на доклади, публикации и презентации с резултати от изследвнията.
• Преглед на научната литература за новости по разработваната тема на изследователския проект.
• Участие в изследователси проекти на научния екип.

Изисквания към кандидатите:
- Диплома за висше образование, степен “магистър” (по инженерна и техническа специалност, химия, физика).
- Отлични технически умения.
- Опит в работа с изследователска апаратура е предимство.
- IT познания и ползване на CAD програми.
- Владеене на английски език на високо ниво.
- Интерес към изследователска и развойна дейност.
- Кандидати с диплома за „магистър“, придобита от последните 3 години имат предимство.

Институтът предлага:
- Експертиза и високо ниво на обучение в областта на новите технологии.
- Модерна изследователска база, оборудвана с уникална апаратура.
- Добра възможност за кариерно развитие.
- Докторантска позиция и допълнителна длъжност на инженер-оператор на научна апаратура към НЦВП.
- Участие в национални и международни проекти.
- Изследователска работа в международен екип.


Кандидатите, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на интервю.

Можете да кандидатствате на: https://www.jobs.bg/job/5633337

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,