За нас

Apr 5, 2021

Инженер/физик за отдел по твърди и вакуумни покрития


ДИО ООД, гр. Пловдив

Category: Work
Posted by: admin

Ние търсим кандидати с:

- Висше образование - за предпочитане ИНЖЕНЕРНА специалност с машинна насоченост.
- Отлични компютърни умения, работа с машинен софтуер и химични материали; знания в областта на физиката в частност оптика
- Владеене на английски език на добро работно ниво. (B1-B2).

Предимства (но не задължителни изисквания):
- Специалности Инженер механика/ Инженер-химик / Инженер-физик или близка до тях;
- Опит по специалността или предходни умения за работа с машини за вакуумни покрития;
- Комуникативна, общителна личност, мотивиран и организиран човек с желание да учи и да се развива в областта на оптиката, физични и химични процеси свързани с работата; Способност за взимане на решения, материална отговорност, самоиницитавност във връзка с работата.
- Способност за реакция при спешни, необичайни ситуации;
- Способност за работа в екип;
- Внимание към детайла.

Описание на работата:
• Координира и организира цялостния производствен процес на машините; познава отлично всички физични и химични процеси и работата на машините в отдела за вакуумни и просветляващи покрития;
• Обслужва и зарежда наличните машини; следи за движението на поръчките в отдела и тяхното навременно издължаване към търговския отдел.
• Комуникира с техници/инженер-конструктори на машините с цел разрешаване на технически, софтуерни и производствени проблеми в процеса на работата им;
• Изготвя документация за процеси, съставя ежедневни, eжеседмични и ежемесечни отчети към Мениджъра по производството. Води материалната база данни на материалите, влагани в производството.
• Обучава и предава опит на новопостъпили работници в производствения отдел;

Ние предлагаме:
• динамична, приятна и перспективна работна среда;
• приятелски настроен екип
• стимулиращо възнаграждение с бонусиране в зависимост от постигнатите резултати;
• възможност за професионално развитие в областта на оптиката и офталмологията
• образователни курсове на място и в чужбина при необходимост.

Работното време е от 8:00 до 17:00ч или от 9:00 до 18:00 (в зависимост от смяната), петдневна работна седмица

Може да кандидатствате на: https://www.jobs.bg/job/5628634

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,