May 26, 2021

Търси се физик


Работа в Държавен здравен контрол към Медицинки институт на МВР.

Category: Work
Posted by: admin

Търси се бакалавър физик за измерване на температура, влажност, скорост на движение на въздуха и осветеност в закрити помещения. Измерване на йонизиращи лъчения на медицински инемедицински уредби.

Основна заплата: 1100 лв, 38 дена платен годишен отпуск.

За контакти: Кариерен център на Физически факултет или на мейл: petar1kolev@abv.bg.

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,