Jul 12, 2021

Стипендии за български студенти, докторанти, учени и творци за академичната 2022-2023


Стипендиите се отпускат от швейцарското федерално правителство

Category: Grants
Posted by: admin

Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на изкуствата за академичната учебна 2022/2023 година.

Възможностите за кандидатите от България са в четири категории:

- Изкуство – в рамките на магистратура или научно изследване в Швейцария за творци/изследователи от различни сфери на изкуството.

 - Научна специализация за български докторанти – за кандидати, които провеждат своята докторантура в България и желаят да проведат научна и/или медицинска специализация в Швейцария;

- Докторантура в швейцарски университет – за кандидати с придобита магистърска степен, които искат да проведат докторантура в швейцарска образователна/научна институция;

- Пост-докторантско научно изследване – за кандидати с вече придобита докторска степен.

- Подробна информация кандидатите могат да открият на официалната интернет страница на Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите.

След като се запознаят внимателно с публикуваната информация, процедурата по кандидатстване и установят дали отговарят на всички изисквания, кандидатите могат да се обърнат към лицето за контакт от Център за академични изследвания, за да им бъде предоставен пакета с документи за кандидатстване.

Пакетът от документи на кандидатите от България трябва да бъдат подадени в Център за академични изследвания до 01 ноември 2021 г.

При наличието на интерес и запитване от страна на заинтересовани кандидати ще предоставим пакета с формуляри от миналогодишното издание на конкурса. Той може да служи единствено за ориентация и подготовка. Макар да не очакваме съществени промени във формулярите за конкурса от тази година, фактическото кандидатстване преди изтичането на крайния срок трябва да стане чрез актуалните формуляри за 2020 г., които швейцарското Министерство на образованието ще разпространи през юли 2020 г. и ние ще ви изпратим при заявен по имейл интерес. Лице за контакт: Димитър Димов, dimov@cas.bg

Пълната обява можете да видите на:
https://cas.bg/bg/%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d1%83%d1%87/

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,