Jul 28, 2021

KEPCO International Nuclear Graduate School (KINGS).


Откриването на  онлайн платформа за кандидатстване за глобална стипендия за учебната 2022 година

Category: Grants
Posted by: admin

Магистърската програма се състои от два отдела: отдела за Атомна електроцентрала Инженеринг и Департамент по енергийна политика и инженеринг. Всички чуждестранни студенти получават глобални стипендии – годишно от 50 946 USD, освен това покриване на такса за зрелост, обучение,  стая и пансион. Кандидатите имат достъп до онлайн система за кандидатстване чрез нашия уебсайт на (www.kings.ac.kr). Онлайн заявки ще бъдат приети от 1 октомври до 30 ноември 2021 г.

Повече информация и насоките за кандидатстване чрез уебсайта на http://www.kings.ac.kr

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,