Aug 9, 2021

Стипендиантски програми на АЕЦ Козлодуй


Срок за кандидатстване: ежегодно след зимен семестър до 30 април, след летен семестър до 15 октомври!

Category: Grants
Posted by: admin

От стипендиантската програма могат да се възползват новозаписани студенти, бакалаври и магистри.

Условията за кандидатстване може да намерите на: https://www.kznpp.org/bg/karieri/stipendiantski-programi

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,