Sep 1, 2021

Едногодишна стипендиантска програма за 2022-2023 г.


на федерална провинция „Свободната държава Бавария“

Category: Grants
Posted by: admin

Федерална провинция „Свободната държава Бавария“, чрез университета Регенсбург и неговия „Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe“, обявява конкурс за едногодишна стипендиантска програма. Тя е за студенти, кандидатстващи за получаване на следдипломна квалификация (магистратура, докторантура) или желаещи едногодишен престой с цел провеждане на изследване в държавно спонсорирани университети в Бавария.

Стипендиите са насочени към студенти от южно- и източноевропейски държави, в т. ч. България.

Предоставят се за една година, с възможност за удължаване до максимум две години. Размерът на  финансирането е 861 евро/месец, или 10 332 евро/година. За студентите с поне едно дете са предвидени 1021 евро на месец, или 12 252 евро годишно.

Крайният срок за кандидатстване за получаване на стипендиите за учебната 2022-2023 г. е 1 декември 2021 г. чрез попълване на онлайн формуляр, наличен на:

-  Уеб страница на немски език:

https://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

-  Уеб страница на английски език:

https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english-1/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html

За контакти: Ms Katrin Doppe, Bavarian Academic Center for Central, Eastern and southeastern Europe

e-mail: info@bayhost.de

www.bayhost.de

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,