Ден на Кариерата 2016

Sep 10, 2021

Трета младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“


BMQL 2021

Category: Всички новини
Posted by: admin

Ръководството на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН
има удоволствието да Ви покани на Трета младежка научна сесия „Биомедицина
и качество на живот“. Сесията ще се проведе в хибриден формат на 2-3
декември 2021 г. в Заседателната зала на бл. 21, Академичен комплекс „4-ти
километър“.
Форумът е отворен за участие на студенти, докторанти, постдокторанти и
млади учени, желаещи да представят своите научни и научно-приложни
изследвания и разработки в следните тематики:

· Биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство
· Молекулна и клетъчна биофизика
· Биологични мембрани и биомакромолекули
· Възбудими структури и двигателна дейност
· Биомедицинско инженерство
· Биоинформатика

 За повече информация, моля вижте електронната страница на конференцията
https://www.bmql.org/.

 

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,