Обучения от Кариерния център

Sep 16, 2021

Търси се физик/химик


ИОМТ-БАН

Category: Work
Posted by: admin

Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ (ИОМТ-БАН) търси да назначи Физик/Химик за работа в Лаборатория „Композитни и наноструктурирани оптични материали“. Работата се състои в отлагане на тънки слоеве, тяхното характеризиране, обработка на данни и документална работа, като кандидатите ще съдействат в работата на екипа във всички дейности.

Предимство за кандидатите ще е познаването на оптични методи за характеризиране, работа със спектрофотометър, профиломер и др., както и опит с работа в химична лаборатория. Длъжността е подходяща и за дипломирани скоро студенти, с желание за работа и обучение в подобен вид научна работа.

 

На кандидатите предлагаме:

- Интересна експериментална работа

- Отлични работни условия в нови лаборатории

- Работа с най-съвременна техника

- Възможност за включване в проекти с допълнително заплащане при наличие на такива

- Участие в международни конференции

- При желание възможност за започване на докторантура или дипломна работа за защита на магистърска степен, за кандидати с бакалавърска степен.

- 8 часов работен ден

 

Изисквания за кандидатите:

- Завършена бакалавърска, магистърска или докторска степен (за главен асистент) по Физика, Химия, Физико-химия или сродни специалности, или студенти с възможност за работа на пълен работен ден.

- Отлична компютърна грамотност (задължително работа с Power Point, Word, предимство OriginLab и MatLab)

- Отличен английски език

 

Заплащане:

 - За студенти - основна заплата 675 лв + допълнително възнаграждение 180 лв

- За кандидати с бакалавърска или магистърска - основна заплата 735 лв + допълнително възнаграждение 190 лв

- За кандидати с докторска степен - основна заплата 735 лв + допълнително възнаграждение 190 лв + докторски

 

За въпроси моля позвънете на 02 979 35 26.

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,