Контакти

Sep 30, 2021

Търси се Физик


Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ (ИОМТ-БАН) търси да назначи

Category: Work
Posted by: admin

Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ (ИОМТ-БАН) търси да назначи Физик/Химик за работа в Лаборатория „Композитни и наноструктурирани оптични материали“. Работата се състои в отлагане на тънки слоеве, тяхното характеризиране, обработка на данни и документална работа, като кандидатите ще съдействат в работата на екипа във всички дейности.
Предимство за кандидатите ще е познаването на оптични методи за характеризиране, работа със спектрофотометър, профиломер и др., както и опит с работа в химична лаборатория. Длъжността е подходяща и за дипломирани скоро студенти, с желание за работа и обучение в подобен вид научна работа.

На кандидатите предлагаме:
- Интересна експериментална работа
- Отлични работни условия в нови лаборатории
- Работа с най-съвременна техника
- Възможност за включване в проекти с допълнително заплащане при наличие на такива
- Участие в международни конференции
- При желание възможност за започване на докторантура или дипломна работа за защита на магистърска степен, за кандидати с бакалавърска степен.
- 8 часов работен ден

Изисквания за кандидатите:
- Завършена бакалавърска, магистърска или докторска степен (за главен асистент) по Физика, Химия, Физико-химия или сродни специалности, или студенти с възможност за работа на пълен работен ден.
- Отлична компютърна грамотност (задължително работа с Power Point, Word, предимство OriginLab и MatLab)
- Отличен английски език

https://www.jobs.bg/job/5921978

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,