Dec 4, 2021

МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА СТУДЕНТСКА ПРОГРАМА


организирана от GSI-FAIR и HGS-HIRe

Category: Grants
Posted by: admin

През летните месеци на 2022 г. GSI-FAIR и HGS-HIRe организират Международна лятна студентска програма, която се предлага на ограничен брой студенти по физика или сродни природни науки от Европа или страните партньори на GSI-FAIR. GSI, немският изследователски център за физика на тежки йони, е една от водещите в света ускорителни лаборатории за фундаментални изследвания с ускорени йони. В сътрудничество с международна изследователска общност, съществуващият ускорителен комплекс ще бъде значително разширен от ново съоръжение за изследване на антипротони и йони (FAIR). Центърът предоставя уникални изследователски възможности за изследвания в областта на адронната и ядрената физика, ядрената астрофизика, атомната, лазерната и плазмената физика, материалознанието и биофизиката с приложения за терапия на рак, нови разработки на ускорители и радиационна безопасност. Подробна информация за изследователския център можете да намерите тук.

https://www.gsi.de/stud-pro/

https://hgs-hire.de/summer-program

Главна информация

Обхват: Всеки участник се присъединява към една от изследователските групи на GSI-FAIR и работи по малък проект по време на програмата. Освен това се провеждат специална поредица от лекции, представящи различните изследователски области и приложения в GSI-FAIR.

Ниво: Напреднала бакалавърска степен (от 3-та до 5-та година на обучение, т.е. последната година на бакалавърска степен или по време на магистърско обучение; докторантите не отговарят на условията).

Заявления се приемат до 15 февруари.

За повече информация студентите могат да се обръщат към доц. Гладнишки или проф. Райновски.

 

© 2022 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,