Обучения и семинари

Jan 20, 2022

Обединен институт за ядрени изследвания


Студентската програма

Category: Teachings
Posted by: admin

Съвместният институт за ядрени изследвания обявява покана за кандидатстване по Студентската програма на ОИЯИ, която се провежда целогодишно в офлайн формат. Програмата е предназначена за студенти бакалавър от 3-та година, магистри, както и студенти от 1-ва година от науката, инженерството и IT специалисти.

Периодите за кандидатстване през 2022 г. са:

17 януари - 31 март и 11 май - 31 юли.

Програмата е с продължителност 6-8 седмици. Продължителността на престоя на участника в Дубна се договаря индивидуално с ръководителя.

Уебсайтът на програмата е : http://students.jinr.ru/

 

© 2023 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,