Jan 25, 2022

Провеждане на студентски видео конкурс


Ролята на ядрените технологии в справянето с измененията в климата“

Category: Grants
Posted by: admin

Конкурсът е в рамките на Международната конференция на тема: “Управление на ядрените знания и развитие на човешките ресурси: предизвикателства и възможности“, която ще се проведе в Москва, Руската Федерация от 13 до 18 юни 2022 г. с

Студентските видеа, които заслужат първите места, ще бъдат представени на самата конференция в Москва и ще получат сертификат и награди в зависимост от това кое място в конкурса ще заемат. 

Ако желаете да представят видео в конкурса нека, моля запознайте се с информацията и се регистрират за участие на следния електронен адрес:

https://www.iaea.org/events/nkmhrd-2022/student-video-contest

© 2022 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,