Apr 7, 2022

Училище “Цар Симеон Велики” търси да назначи Учител по Физика/ Науки и Помощник на учителя


Училище “Цар Симеон Велики” е атрактивно иновативно училище за изучаване на природни науки, технологии и чужди езици

Category: Work
Posted by: admin

Кои сме ние?

Визия:

Училище “Цар Симеон Велики” е атрактивно иновативно училище за изучаване на природни науки, технологии и чужди езици. Учениците са в центъра на учебния процес. Те знаят как да учат цял живот, търсят и откриват себе си като живеят в хармония с естествената околна среда около тях. Те са отговорни и знаещи личности и постигат високи резултати. В училището работят съгласувани с визията, мисията и ценностите му екип от професионалисти, които споделят общи визия, мисия и ценности и се развиват и учат постоянно. Иновират и прилагат най-нови и ефективни методологии за учене и развитие - проблемно-базирано обучение, индивидуален подход, откриване на таланти и развиване на силните страни на децата

Мисия:

Изграждаме млади хора с интерес към науката, развито чувство за общност и родолюбие, грижа за околната среда и себепознание и емоционална интелигентност, чрез учене чрез правене, интердисциплинарно обучение, изучаване на изкуства, в уникална база, разположена на чист въздух. Изграждаме устойчиви партньорства, с които да гарантираме постигане на целите си и богат избор от дейности за нашите ученици. Поставяме си високи цели и поддържаме високи професионални стандарти за екипа и учениците.

Ценности:

1. Стремеж към високи постижения и ефективност

2. Толерантност в полза на другите

3. Родолюбие

4. Предприемчивост

5. Работа в екип

За повече информация за позициите:

-        Учител по физика/науки - https://www.jobs.bg/job/6214984

-        Помощник на учителя - https://www.jobs.bg/job/6214988

© 2023 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,