Партньори

Apr 18, 2022

Лаборатория “Физика на материалите и ниските температури” (ИФТТ-БАН)


За контакти: доц. д-р Благой Спасов Благоев blago@issp.bas.bg

Category: Work
Posted by: admin

Към Лаборатория “Физика на материалите и ниските температури” съществува Нанотехнологичен център, занимаващ се с научно-изследователска и научно-приложна експериментална дейност – изготвяне и характеризиране на нано-размерни слоеве и структури за приложение в микроелектрониката, наноелектрониката, спинтрониката и оптоелектрониката. Наноцентърът разполага с Чиста стая оборудвана с две инсталации за получаване на нано-размерни структури: PECVD – плазмено-асистирано химическо отлагане от газова фаза – за получаване на Графен и въглеродни нанотръбички; и (PE)ALD – (плазмено-асистирано) атомно послойно отлагане – за получаване на тънкослойни покрития. Лабораторията участва активно в международни и национални Проекти. Екипът на Лабораторията има дългогодишно сътрудничество с европейски и български научни колективи.

Лабораторията предлага позиция за Докторантура свързана с провежданите в Наноцентъра изследвания за получаване и оптимизация на оксидни и нитридни слоеве и наноламинати на инсталация за Атомно Послойно Отлагане (АЛД). Темата на Докторантурата ще бъде в синхрон с Проектите и задачите по които се работи в Наноцентъра за получаване и изследване на нанослоеве от:

ZnO; Al2O3; ZnO:Al; Ni-O; Fe-O; Co-O; ZnO:Ni; ZnO:Co; ZnO:Fe; AlN; TiO; TiN.

Лабораторията търси да назначи също млади и амбициозни магистри, бакалаври и студенти – Атомно Послойно Отлагане на нанослоеве и слоести структури.

АЛД слоевете са перспективни за газови, химически и биологични свръхчувствителни сензори и каталитични елементи. АЛД технологията (включително и плазмено-асистирано АЛД) е незаменима при получаване на висококачествени, равномерни слоеве и покрития върху полимерни и органични обекти, както и равномерни покрития върху подложки и структури с висок фактор повърхност-обем (нано-тръбички, нано-жици и др. нано-структурирани обекти).

© 2023 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,