За нас

Jun 7, 2022

Конкурс „Предприемачи в науката“


Програмата „Предприемачи в науката“ е разработена от фондация Карол Знание за подкрепа на български млади учени, които работят по значими научни теми и проекти с практическа приложимост

 

Category: Всички новини
Posted by: admin

Целта е трансфер на технологии. Основната цел на проекта е изграждане на предприемаческо мислене и умения, които ще позволят на учените да търсят най-адекватното продължение на своята научна работа към индустрията, създаване на партньорства, осигуряване на финансиране, стартиращ бизнес, патент или друг вид реализация. С обучението се изграждат преносими умения, които биха били полезни във всяка следваща фаза на научната работа или кариерно развитие.

Темите: В обучението Предприемачи в науката са включени са теми, които дават практически знания и умения, представят лични истории на успеха в предприемачеството, добри практики за стартиране на технологичен бизнес или спин-оф компании, комуникиране на научната дейност, представяне на научни идеи пред бизнеса.е разработена от фондация Карол Знание за подкрепа на български млади учени, които работят по значими научни теми и проекти с практическа приложимост.

Програмата включва два етапа:

  • Обучение Предприемачи в науката

  • Конкурс за награда Предприемач в науката с награден фонд в размер на 30 000 лв.

В обучението Предприемачи в науката са включени са теми, които дават практически знания и умения, представят лични истории на успеха в предприемачеството, добри практики за стартиране на технологичен бизнес или спин-оф компании, комуникиране на научната дейност, представяне на научни идеи пред бизнеса.

      • Студенти, магистърска степен на обучение, които развиват бизнес идея, базирана на научна разработка;

      • Докторанти, редовна, задочна или свободна форма на обучение;

      • Учени, защитили докторска степен до 5 години преди датата на кандидатстване в конкурса. ленно жури.

За да кандидатствате в програмата е необходимо да свалите и попълните този формуляр:

Формуляр за кандидатстване:

Кандидатстването е отворено до 3 септември 2022 г.

За контакт:

Милена Петкова, изп. директор на Фондация Карол Знание

Ако имате въпроси, не се колебайте да ни пишете на адрес:

knowledge@karoll.bg

 

© 2022 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,