Ресурси

Jun 10, 2022

Конкурс за млади изследователи


TalentON е конкурс за млади изследователи EU в рамките на инициативата Лайден - Европейската столица на науката през 2022 г.

Category: Всички новини
Posted by: admin

Събитието представлява четиридневно състезание, което ще събере около 100 млади изследователи от целия ЕС и ще включва обширна програма, създадена съвместно с академичните среди, иноваторите и промишлеността. Подаването на заявления за участие е в срок до края на м. юни през електронната страница на програмата -  https://talenton.eu.

На същия адрес е предоставена и детайлна информация относно участието в конкурса.

© 2022 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,