Ден на кариерата 2019

Jul 21, 2022

Пето издание на програмата “Предприемачи в науката”


Отворено е кандидатстването за петото издание на програмата “Предприемачи в науката” на фондация Карол Знание, тази година с фокус Impact Investing

Category: Grants
Posted by: admin

За участие са поканени студенти, докторанти и млади учени, които разработват научни проекти със социално и екологично въздействие. 

Impact Investing e бързо развиваща се индустрия, задвижвана от инвеститори, които търсят не просто възвръщаемост, а целенасочено положително въздействие в обществото и околната среда.

Програмата включва безплатно онлайн обучение и конкурс с награда от 30 000 лв.

???? Практически ориентирано обучение

????‍???? Лектори и ментори с впечатляващи знания, опит и кариери в страната и чужбина

???? Преносими умения

???? Подкрепяща среда

☀️ Вдъхновяваща общност

???? С партньорството на водещите университети в България - СУ, ТУ, УНСС, МГУ

???? Онлайн, всяка сряда от 10 до 12, от 21 септември до 30 ноември

Конкурс Предприемачи в науката – 14 декември

Кандидатстването е отворено до 3 септември. Още подробности за програмата и как да кандидатствате, вижте тук

© 2023 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,