Aug 29, 2022

Търси се УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА


МЕЖДУНАРОДНО УЧИЛИЩЕ ЗЛАТАРСКИ ЕООД

Category: Work
Posted by: admin

Гимназията търси да назначи учител по физика. Длъжността включва:

- водене на учебни часове по физика (природни науки),

- проверка и оценяване на изпитни работи,

- подготовка на учениците за международни изпити

- консултации за нуждаещите се ученици,

- участие в педагогически съвети,

- участие в родителски срещи,

- изготвяне на академични справки по предмета,

- участие в училищния живот.

 Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Висше образование

2. Стаж като преподавател

3. Добро владеене на английски език

4. Компютърна грамотност

За повече информация:

 https://www.jobs.bg/job/6456078

© 2022 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,