Sep 7, 2022

Стипендията на МААЕ "Мария Склодовска-Кюри" (MSCFP)


Повече иннформация за условия за кандидатстване по програма за стипендии "Мария Склодовска-Кюри" на МААЕ

Category: Grants
Posted by: admin

Стипендията на МААЕ "Мария Склодовска-Кюри" (MSCFP) има за цел да вдъхнови млади жени да направят кариера в областта на ядрената енергетика, свързани с ядрената енергетика, в момента се приемат кандидатури до 30 септември 2022 г.

С цел да се увеличи броят на жените и да се подкрепи приобщаването на работната сила от мъже и жени, насърчаваме квалифицираните кандидатки, които учат магистратура програми в области, свързани с ядрената енергетика, включително ядрена сигурност и право, да кандидатстват. Стипендиите се отпускат ежегодно, на над 100 студентки, при наличие на свободни места на средства. При подбора на студентите се вземат предвид географските и разнообразие на областите на обучение, в допълнение към изискванията за допустимост и други критерии. На избраните студенти се отпускат до 20 000 евро за покриване на разходите за обучение и до до 20 000 евро за разходи за живот за магистърската им програма. След завършване на обучението си обучението, студентите получават също така възможност да проведат стаж в продължение на до 12 месеца в МААЕ, в нейни партньорски организации, както и в промишлеността. Освен това, на студентите се предоставят възможности да посещават и участват в различни образователни, професионални и мрежови събития. От стартирането си през 2020 г. MSCFP е получила 1042 кандидатури, като са избрани 210 студенти от 93 националности които се обучават в 53 държави по света.

За да прочетете повече за програмата и изискванията за допустимост, моля, посетете този линк:

https://www.iaea.org/about/overview/gender-at-the-iaea/iaea-marie-sklodowska-curie-fellowship-programme/Information-for-applicants>.

© 2022 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,