За нас

Sep 15, 2022

Програми на Фулбрайт за академичен обмен в САЩ


За 2023-24 година

Category: Grants
Posted by: admin

Новият цикъл програмите за академичен обмен в САЩ (AY 2023-24) е открит.

Безвъзмездните средства за конкурс *гост-изследователи (с докторска степен), докторанти и представители на НПО са отворени. Можете да научите всички подробности за програмата и да кандидатствате до 5 декември 2022 г. Повече информация на:  https://www.fulbright.bg

© 2022 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,