Контакти

Nov 3, 2022

ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ


ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ

Търси да назначи - Ръководител лаборатория Анализ на отказите с работно място гр. Ботевград.

 

Category: Work
Posted by: admin

Изисквания:

 • Висше образование (физика или електроника), степен магистър или доктор; 
 • Поне 5 години опит в анализа на откази, познания по други видове анализи, извършвани във външни лаборатории;
 • Познаване стратегията, основните методи и технически средства на анализа 
 • Владеене на английски език на ниво Upper Intermediate/ниво B2/
 • Компютърна грамотност
 • Умения за ефективно управление на ресурсите на лабораторията
 • Умения за управление на хора/екипи
 • Отлични аналитични умения и умения за вземане на решения 
 • Умения за справяне с междуличностни взаимоотношения 
 • Устойчивост на стрес
 • Способност за приоритизиране на задачи

Краен срок за кандидатстване: 28.11.2022 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

    За повече информация:  https://www.jobs.bg/job/6563001

© 2023 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,