За нас

Nov 14, 2022

"ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД търсят мотивиран Ръководител лаборатория Анализ на отказите


Работно място гр. Ботевград. Подчинен на: Изпълнителен директор

Category: Work
Posted by: admin

Основна цел на работата:

Осъществява цялостно управление на аналитичната дейност на лабораторията и пряко участва в анализа на откази, проблеми, свързани с компоненти, материали или технологични процеси. Извършва оценка на резултатите от изпитания за надеждност при въвеждането на нови продукти и гарантира успешно управление на разходите, качеството и навременното осъществяване на стъпките на анализа.

Основни задължения:

Ръководи лаборатория по анализ на откази, осъществява физически анализ на електронни модули и идентифициране на дефектни компоненти и материали с наличното оборудване;

Осигурява планирането на приоритетите и стъпките на анализа съобразно конкретните случаи;

Осигурява навременното осъществяване на стъпките на анализа;

Своевременно планира анализ във външни лаборатории и подготовката на образци за изследване;

Специфицира и заявява оборудване, консумативи и резервни части, необходими за работата на лабораторията;

Следи техническото състояние на оборудването, при необходимост осигурява поддръжка и ремонт;

Отговорен за проследяване на разходи за стандартни операции при анализа на откази и дефекти в  лабораторията и във външни лаборатории, разходи за консумативи и резервни части, NRE разходи (разходи за еднократни дейности по ремонт на оборудването), проучване и въвеждане на нови техники за анализ, анализ, свързан с внедряване на нови продукти, приходи от анализ за външни фирми.

Съдейства с провеждане на обучение на новопостъпили служители на инженерни длъжности;

Съдейства със споделена  информация, методически указания и физически анализ за осъществяване  на аналитичната дейност в завод IMI Ниш;

Има широк кръг от вътрешни контакти с различни звена в организацията като мениджмънт на Интегрейтид Микро-Електроникс България , ATC – лаборатория в Лагуна (Филипините), Проектни екипи, Производство (IMI 1 и IMI 2), Финанси, Качество, Метрологична лаборатория, Поддръжка на оборудването (в IMI 1 и IMI 2), Инфраструктура, Логистика, Специалисти закупуване.

По собствена преценка съобразно натоварването на лабораторията в момента, и наличието на интерес от страна на Интегрейтид Микро-Електроникс България взима решения относно  осъществяване на анализ по молба на други фирми срещу заплащане

При необходимост и наличие на технически и финансови възможности проучва и въвежда нови методи за анализ.

Изисквания:

Висше образование (физика или електроника), степен магистър или доктор;

Поне 5 години опит в анализа на откази, познания по други видове анализи, извършвани във външни лаборатории;

Познаване стратегията, основните методи и технически средства на анализа

Владеене на английски език на ниво Upper Intermediate/ниво B2/

Компютърна грамотност

Умения за ефективно управление на ресурсите на лабораторията

Умения за управление на хора/екипи

Отлични аналитични умения и умения за вземане на решения

Умения за справяне с междуличностни взаимоотношения

Устойчивост на стрес

Способност за приоритизиране на задачи

Ние предлагаме:

Трудов договор с Интегрейтид Микро-Електроникс България;

Възможност да станете част от международна компания в сферата на перспективната автомобилна индустрия;

Социални придобивки – допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, годишни профилактични прегледи, противогрипни ваксини, програма за отстъпки в над 50 обекта в цялата страна, преференциална цена за карта MultiSport;

Подсигурени от фирмата кафе и други напитки на територията на предприятието;

Осигурен фирмен транспорт за София, Мездра, Враца, Етрополе;

Фирмено обучение.

За повече информация: https://www.jobs.bg/job/6563001

© 2023 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,