Nov 28, 2022

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ в гр. Плевен


Медицински университет в гр. Плевен търси да назначи - Асистент по биофизика.

Category: Work
Posted by: admin

1.Завършено висше образование – ОКС „Магистър” по ФИЗИКА или БИОЛОГИЯ;
2. С предпочитания за владеене на английски език и компютърна грамотност.

Обявената позиция е по условията на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ (за срок от 4 години).

За повече информация: https://www.jobs.bg/job/6595373

 

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,