Dec 7, 2022

ЧПГ-"Образователни технологии" търси да назначи учител на половин щат по физика и химия.


Частна профилирана гимназия "Образователни технологии" търси да назначи учител на половин щат по физика и химия.

Фирма „Образователни технологии “ е повече от успешно търговско дружество с дейност в сферата на образованието и обучението. Основано през 1990 г. в София с идея да развие и предостави на клиентите си по-добри образователни продукти, днес основните ни сфери на дейност са:
-Създаване и развитие на уеббазирани мултимедийни образователни и обучителни продукти.
-Обучение на седмокласници, зрелостници и кандидат-студенти за конкурсни изпити.
-Обучение за международни икономически сертификати.
-Чуждоезиково обучение.
-Обучение за международни сертификати за персонални компетентности.
Лицензирани:
1.Частно основно училище "Образователни технологии"
2.Частна профилирана гимназия "Образователни технологии"

Category: Work
Posted by: admin

Кандидатът трябва да  притежава:
- опит и/или огромно желание и мотивация за работа с деца;
- осъзнава огромната гражданска отговорност като учител на всички деца;
- диплома за завършено висше образование – с квалификация учител по физика или химия;
- знания в работата с MS Office приложенията;
- отговорно отношение към институцията;
- екипен играч.

За повече информация : https://www.jobs.bg/job/6616068

 

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,