Консултации

Jan 24, 2023

Стипендиантска програма на Корейската академия


Срокът на  кандидатстването е до 23 март 2023г.

Category: Grants
Posted by: admin

Корейската академия на науките, която е част от Корейския институт за съвременна наука и технологии (Korea Advanced Institute of Science and Technology),организира стипендиатска програма, която е насочена към талантливи кандидати в областта на математиката и природните науки.

Одобрените кандидати ще получат финансова подкрепа за разходите по пътуването, настаняването и др.

Повече информация относно критериите и условията за кандидатстване за академичната 2024 г. на следния линк:

 https://www.phys.uni-sofia.bg/?p=16373

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,