За нас

Mar 10, 2023

Докторантска програма за научни изследвания на Европейската южна обсерватория, Гархинг, Германия


ЕСО е водещата междуправителствена астрономическа организация в Европа.

(https://www.eso.org/sci/activities/garching/personnel/visitors.html)

Category: Всички новини
Posted by: admin

Позиции на ESO са отворени за студенти, записани в докторантска програма по астрономия или свързани с нея научни области (наблюдателна, теоретична и фундаментална астрофизика). Студентите, приети в програмата, работят по студентския си проект под официалния надзор на научния ръководител от родния си университет, но се очаква да дойдат в ESO, за да работят и учат под съвместния надзор на щатен астроном на ESO или под съвместния надзор на екип от щатен астроном на ESO и стипендиант. Кандидатите, които кандидатстват за студентските стипендии на ESO в Гархинг, се настаняват в централата на ESO в Гархинг (Германия). Кандидатите и техните ръководители от родния им институт трябва да съгласуват и координират научноизследователския си проект съвместно с бъдещия си ръководител от ESO, след което могат да кандидатстват за докторантска стипендия на ESO за период от минимум 6 месеца и до две години, по време на който са наети и получават заплащане от ESO. За тази цел с научния ръководител на ESO трябва да се свържете доста преди крайния срок за кандидатстване (следващият краен срок е 30 април 2023 г.). Списък на потенциалните ръководители на ESO и техните изследователски интереси можете да намерите в края на обявата. Очаква се написването на дипломната работа да бъде извършено след завръщането в родния институт. Студентите на ESO се възползват от съвместна, международна и мултидисциплинарна научна среда, в която се ценят иновациите и творчеството. Те остават в крак с най-новите постижения в науката и имат възможност да общуват с най-добрите изследователи. Освен това студентите имат възможност да допълнят своя научен профил, като работят на доброволни начала като съорганизатори на няколко редовни научни събития като Journal Clubs, тематични кафета и семинари. Студентите могат да бъдат част от SOC/LOC на конференциите, организирани в ESO, и да бъдат наставници на магистри в сътрудничество със сътрудник на ESO или астроном. Студентите в Гархинг могат да посещават и да се възползват от поредицата лекции, изнасяни в рамките на Международната изследователска школа по астрофизика "Макс Планк". Студентите на ESO имат възможност да участват и в много информационни дейности. Ако се интересувате от това да подобрите опита си в докторантурата в международна и културно богата среда, да разширите мрежата си от потенциални сътрудници и да затвърдите научния си профил чрез продължителен престой в ESO, моля, кандидатствайте, като попълните уеб формуляра за кандидатстване, достъпен на адрес http://recruitment.eso.org

 

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,